Video of G-Dragon ‘kissing’ Dara sparks rumors about relationship

ویدئو بو*سیدن دارا توسط جی دراگون باعث شعله ور شدن شایعات درباره رابطه شان شد.

 در حالی که “داراگون” -اسم ترکیبی دارا و جی دراگون- در بین طرفداران کی پاپ محبوب است، این رابطه بیشتر از یک فانتزی و قوه تخیل نبود، به خصوص به خاطر شایعات رابطه های جی دراگون با مدل های ژاپنی مثل کیکو میزوهارا و نانا کوماتسو.

با اینحال، اخیرا ویدئویی پخش شد که باعث شد طرفداران فکر کنند این دو در رابطه هستند. بعد از کنسرت ‘۰٫TO.10 Finale In Seoul’، جی دراگون در حال مراقبت از کسی به خاطر جمعیت دیده شد که بسیار شبیه دارا بود، او را محکم بغل کرده بود تا از جمعیت دور نگه دارد. در یک لحظه، حتی به نظر میرسد که او دختر را میبو*سد.

طرفداران مطمئن اند که این دارا است چرا که ان زن نیز همان لباسی را که دارا در کنسرت پوشیده بود بر تن داشت، با رنگ موهای یکسان و مدل موی دم اسبی.

با اینحال، خیلی ها مطمئن نیستند که بوس*ه ای اتفاق افتاده است. حتی در ویدئو، فقط به نظر میرسد که او چرخیده تا چیزی را به ان دختر بگوید، یا اینکه فقط اطرافش را نگاه کند. همچنین به نظر نمیرسد که جی دراگون دارا را در مقابل جمعیت جلوی دوربین ها ببو*سد، بخصوص اینکه او در گذشته رابطه های پنهانی ای داشته است، و همچنین او میداند که چه واکنش هایی به دنبال خواهد داشت.

Source: AllKpop

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت امنیتی: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.